Kiespijn is een akelige pijn. Daar wil je het liefst zo snel mogelijk van af. Maar heel veel Rotterdammers kunnen door financiële problemen niet naar een tandarts gaan. Zij blijven doorsukkelen met grote hoeveelheden paracetamol en het probleem wordt van kwaad tot erger.

Op zaterdag 20 maart organiseert Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) samen met Stichting Present Rotterdam, Stichting ANDERS Rotterdam, Dokters van de Wereld en de Rotterdamse Tandartsvereniging (RTV) een tandartsdag waarbij we mensen willen helpen met nood problemen (pijnklachten) aan hun gebit. Deze mensen hebben geen tandartsverzekering en kunnen die ook niet afsluiten vanwege hun  financiële situatie.

Het FBNR ziet steeds meer aanvragen voor het vergoeden van acute tandartsbehandelingen voor mensen die niet meer verzekerd zijn voor tandzorg. Het idee is geboren om hiervoor aandacht te vragen via het organiseren van een Rotterdamse tandartsdag. Een dag waarop tandartsen voor mensen met (ernstige) klachten die om financiële redenen niet verzekerd zijn tandartsbehandelingen uitvoeren.

Hiermee kunnen we aan de ene kant een aantal Rotterdammers van kiespijn afhelpen, en aan de andere kant aandacht vragen voor dit groeiende maatschappelijke probleem. Want eigenlijk moet op een of andere manier een landelijke of gemeentelijke structurele oplossing voor komen. Daar pleiten de organisatoren voor: basale mondzorg voor iedereen opnemen in de basisverzekering.

Zaterdag 20 maart is ook World Oral Health Day, doe jij ook mee?

Een aantal Rotterdamse tandartsen zet zich hiervoor belangeloos in, omdat ze het belangrijk vinden aandacht te vragen voor deze groeiende problematiek. En om mensen die al lange tijd niet naar de tandarts zijn geweest de drempel over te helpen en van hun klachten af te helpen.

Op de hoogte blijven?

Volg ons dan op de Facebooks van Stichting Anders en Stichting Present!